Aanmeldingsformulier

Naam:


Geboortedatum (dd-mm-jjjj):


Adres:


Postcode:


Woonplaats:


E-mail:


Telefoon:


Aantal kippen dat je wilt adopteren:


Plaats waar je de kippen wilt ophalen:


Graag hieronder aangeven wat je als adoptant te bieden hebt als nieuw thuis voor de geredde legkippen en hoeveel vierkante meter ze tot hun beschikking kunnen krijgen.
(Onze plaatsingsvoorwaarden zijn voor 2 kippen een ren van minimaal 2 bij 3 meter en voor 5 kippen een ren van minimaal 10 vierkante meter die deels overdekt dient te zijn. Dit zijn echt voor ons minimale maten: hoe groter de ren hoe fijner het voor de kippen is. Wanneer de ren niet groter is dan onze minimummaat dan dient de ren verrijkt te worden. Dit kan door te zorgen voor diverse schuilplekken waar ze op en onder kunnen zitten, een zitstok, een deel waar ze een zandbad kunnen nemen en bijvoorbeeld een strobaal in de ren te doen waar ze op kunnen scharrelen en zitten. De bodem in de ren dient van aarde, zand of gras te zijn.)


Ik ga akkoord met de voorwaarden

We willen graag weten op welke manier je in contact gekomen
bent met Red een legkip:


Na het verzenden van dit aanmeldingsformulier en betaling van € 7,50 per kip
op rekening Triodos Bank NL32 TRIO 0254 7275 73 (BIC: TRIONL2U), ten name van Red een Legkip, ontvang je het officiële adoptieformulier van ons per e-mail.

 

   

 

 Valid XHTML 1.0 Transitional