Red een haan

Omdat ieder gered hanenleven er één is...

Mocht je overwegen om naast industrielegkippen ook een haan te nemen, kijk dan eens op deze pagina. Hanen zijn heel gezellige beesten, die het ook verdienen om een goed leven te hebben.

Want niet alleen de legkippen hebben een ellendig leven in de kippenindustrie, ook de hanen hebben het zwaar. In ons land worden er jaarlijks 30 miljoen mannelijke kuikens vergast. Er zijn weinig mensen die dat weten, laat staan dat ze daarbij stilstaan. Zie voor meer informatie: www.waardelozehaantjes.nl

Ook veel particulieren dumpen zo maar een haan. Mensen die bijvoorbeeld een klein kuikentje hebben genomen wat later een haantje blijkt te zijn. En door mensen die om wat voor reden dan ook de eieren hebben laten uitbroeden. Uit de helft van de eieren komen nu eenmaal haantjes, en die zijn vaak niet welkom. Dan maar dumpen langs de snelweg, in een park of gewoon midden in een woonwijk. Met veel van die hanen loopt het slecht af. Ze worden door een hond gepakt, komen onder een auto, verhongeren of worden weggevangen door een ongediertebestrijdingsbedrijf en gedood.


Bezint eer ge begint

Overweeg, voordat je besluit een haan te redden, of je hem wel een goed huis kunt bieden. Past je woonsituatie wel bij het houden van een haan? Het kukelen van een haan is een mooi landelijk geluid, maar er zijn helaas mensen die dat niet op prijs stellen, met wellicht grote burenruzies als gevolg. Overleg dat zonodig dus eerst met je buren. Ook zul je, als je een haan neemt, de eieren van je kippen bijtijds moeten weghalen, anders heb je binnen de kortste keren meer haantjes dan je lief is. Maar als je een haan wilt redden, weet dan ook dat je er veel plezier aan kunt beleven. Het zijn vaak erg karakteristieke dieren waar je een mooie band mee kunt opbouwen. Bovendien zorgt een haan voor rust in het hok. Hij waakt voortdurend over zijn toom, houdt de hennen bij elkaar en voorkomt onderlinge ruzies. Verder zoekt hij voortdurend naar lekkernijen en lokt met klokgeluiden de hennen als hij iets gevonden heeft. Een erg mooi gehoor en gezicht!


Red een haan

Wil jij een haan bij jou in de tuin een goed huis geven? De opvangen van Red een Legkip in Ochten, Twijzelerheide, Heeze en Lanaken hebben vrijwel altijd één of meerdere hanen in de opvang die een goed huis zoeken. Heb je belangstelling voor een haan, mail dan naar redeenlegkip@hotmail.com voor verdere informatie of zet het in het aanmeldingsformulier wanneer je kippen bij ons adopteert! Ook kun je terecht bij Stichting Dierenhulp Boskoop (tel: 06 - 45 02 02 51 of e-mail info@dierenhulpboskoop.nl), de vogelopvang in Soest (tel: 035 - 60 32 844) of de vogelopvang in Naarden (tel: 035 - 69 45 658). Zij krijgen regelmatig gedumpte hanen binnen die met spoed een goed huis zoeken.


Gedumpte hanen ondergebracht bij Stichting Melief

Bijna alle hanen die eerder nog op deze pagina stonden zijn op zaterdag 21 april uit de vogelopvang in Soest door Red een Legkip opgehaald en gebracht naar Stichting Melief in Sögel (Duitsland).

Omdat de vogelopvang in Soest nu al haar ruimte nodig heeft voor de jonge vogels die zij moet opvangen, was er voor de gedumpte hanen die daar eerder waren gebracht geen plaats meer. Gelukkig was Stichting Melief bereid om deze hanen een plekje te geven in hun hanenopvang.

Het was een lange autoreis vanuit Soest naar Duitsland. Gelukkig was er wat afleiding door het gekukel in alle toonaarden. En aangekomen bij Stichting Melief bleek de reis zeker de moeite waard.
Het was prachtig om te zien waar de hanen kwamen te wonen en ook om daar zoveel dieren te zien die anders een ellendig einde hadden gehad, maar bij Stichting Melief op een natuurlijke manier mogen leven en oud worden.

Red een Legkip heeft als dank voor het opnemen van de hanen een haan bij Stichting Melief geadopteerd om hen te steunen in de kosten die zij maken voor de vele hanen die zij opvangen.


Adopteer een gedumpte haan op afstand

Ben je zelf niet in de gelegenheid om een gedumpte haan een goed huis te geven, maar wil je wel helpen? Dat kan door een haan te adopteren bij » Stichting Melief. Dit betekent dat je als adoptant voor minimaal een jaar de kosten betaalt die een opgevangen haan met zich meebrengt. Deze kosten (€ 6,50 per maand) zijn voor het voer en voor de verzorging. Als het dier ziek wordt neemt Stichting Melief zelf die kosten voor haar rekening.

De hanen mogen bij Stichting Melief net zoveel kraaien als ze willen, rondscharrelen en oud worden. Dat is iets heel anders dan de hanen die geadopteerd kunnen worden door www.adopteereenkip.nl. Het betreft hier hanen die bij het biologische-dynamische huisvestingssysteem van Stichting Bionext behoren. Het zou voor het welzijn van de kippen beter zijn omdat de kippen zich meer beschermd voelen. Helaas vertelt Stichting Bionext er niet bij dat ook deze hanen niet oud mogen worden. Zij worden gelijk met de legkippen, die ook geadopteerd kunnen worden, na 14 maanden geruimd omdat de stallen weer helemaal schoon moeten zijn voor de komst van de nieuwe legkippen. Wie hier een haan adopteert zorgt daardoor alleen maar voor onnodig meer dierenleed.

 

   

 

 Valid XHTML 1.0 Transitional