Persberichten van Red een Legkip

Clicker demonstratie met geredde legkippen Happy en Hope

In dit filmpje is de eerste clicker training te zien van Happy en Hope niet lang nadat ze gered zijn:

Kippen intelligenter dan hond en kat
Woensdagmiddag 1 april om 14.00 uur in het Vogelhospitaal Naarden, Burg. Jur. Visserlaan 1 in Naarden, geeft vrijwilliger Nikki namens Red een Legkip een clicker demonstratie met haar geadopteerde geredde legkippen Happy en Hope. Red een Legkip wil met deze clicker demonstratie aan mensen laten zien dat kippen anders dan veel mensen denken intelligente dieren zijn, zelfs intelligenter dan hond en kat. Desondanks zijn ruim 550 miljoen kippen per jaar in ons land de meest misbruikten en mishandelde diersoort in de industrie. Red een Legkip roept iedereen die van dieren houd op, om met Pasen eens aan het lot van de industriekippen te denken. In plaats van een ontbijt met eieren of een eierenzoektocht zou Pasen een veel mooiere betekenis kunnen krijgen wanneer iedereen die een tuin heeft en empathie heeft met het lot van dieren een paar legkippen van de slacht red, om hen zo eindelijk het leven te geven waar zij recht op hebben. Natuurlijk hoeven kippen geen kunstjes te leren: lekker scharrelen, een stofbad nemen en zonnen in een ruime ren of tuin is voldoende om echt als kip te kunnen leven. Clickeren met je kippen is slechts een vorm van verrijking: de kippen vinden het leuk om samen met je bezig te zijn, dingen te leren en beloond te worden. Het verstevigd bovendien de band en het kan ook nog functioneel zijn, bijvoorbeeld als je wil dat ze komen of juist ergens niet naar toe gaan.

Kippen zijn intelligente dieren
Onderzoeken hebben aangetoond dat kippen net zo intelligent zijn als de meeste apen en op sommige vlakken intelligenter dan katten en honden. Kippen kunnen meer dan 100 individuen herkennen en onthouden, waaronder ook mensen. Zij herkennen hun soortgenoten aan de gelaatstrekken en aan het verenpak, precies zoals wij mensen andere individuen herkennen. Kippen kunnen goed leren, zijn in staat om complexe problemen op te lossen, oorzaak en gevolg te begrijpen, kennis door te geven en zelfbeheersing te tonen. Ze kunnen bijvoorbeeld een directe beloning afwijzen in ruil voor een grotere beloning die later komt. Wanneer een object van hen wordt weggenomen en verborgen wordt zijn kippen in staat om te begrijpen dat het voorwerp nog steeds bestaat. Niet veel dieren hebben deze intelligentie, en zelfs jonge mensenkinderen beschikken niet over dit denkvermogen. Er is ontdekt dat kippen meer dan 30 verschillende 'geluiden' kunnen maken. Kippen kunnen dus communiceren met elkaar. Zij hebben een specifiek geluid voor gevaar en dat geluid heeft zelfs 3 toonaarden om aan te duiden of het gevaar op het land dreigt of in de lucht en om te vertellen dat het om een roofdier gaat. Ook kunnen kippen zich zorgen maken over de toekomst en is uit onderzoek gebleken dat kippen in staat zijn om empathie te ervaren. Maar bovenal zijn kippen hele leuke dieren die allemaal een eigen persoonlijkheid hebben en het niet verdienen om zo vreselijk te lijden in de industrie voor onze lekkere trek en economische belangen.

Een zieke industrie en de herkomst van paaseieren
Kippen zijn in de bio-industrie de meest mishandelde dieren. Zo wordt er iedere seconde in ons land voor het produceren van legkippen een kuikenhaantje vergast of versnipperd.

44, 5 miljoen legkippen, waaronder tot 2021 nog altijd 1,7 miljoen kippen in kooien, leven in ons land onder erbarmelijke omstandigheden. Zij kunnen zich letterlijk niet als kip gedragen, zitten massaal opeengepakt opgesloten, het merendeel komt nooit buiten, kan niet lekker scharrelen, laat staan een zandbad of een zonnebad nemen. Doordat deze industriekippen zich niet natuurlijk kunnen gedragen en zich niet voor elkaar kunnen verschuilen pikken zij zichzelf en elkaar kaal. 500 miljoen vleeskuikens worden jaarlijks in zes weken tijd zo snel vetgemest dat ze ziek er door zijn en ernstig lijden. De zeven en half miljoen ouderdieren van de vleeskuikens lijden 17 maanden lang honger en dorst. Dit alles vindt plaats achter gesloten deuren.

Omdat ieder gered kippenleven er één is...
Red een Legkip is zich ervan bewust dat de door haar geredde kippen uiteindelijk geluksvogels zijn en druppels op de gloeiende plaat. Desondanks betekent ieder gered kippenleven er één en laat Red een Legkip door dit initiatief ook zien hoe verschrikkelijk deze dieren in de industrie te lijden hebben gehad. Door het redden van deze dieren opent Red een Legkip een stukje van de gesloten deuren van de kippenindustrie en komt het voor de consument dichterbij door deze dieren een nieuw leven te gunnen. Met industrie bedoelt Red een Legkip de hele sector waarin de kippen in grote getale gehuisvest worden, veel moeten produceren in korte tijd en als dank daarvoor ruw worden gevangen, vervoerd en gruwelijk geslacht. Dit geldt zowel voor kooikippen, scharrelkippen, vrije-uitloopkippen als de biologische kippen. Uit ervaring moet Red een Legkip helaas constateren dat een deel van de vrije-uitloopkippen en de biologische kippen niet eens buiten komen omdat ze in te grote getale gehouden worden en de omgeving buiten niet kipvriendelijk gemaakt is.

De legkippen die Red een Legkip van de slacht red zijn pas rond de 17 maanden oud wanneer ze als dank voor het vele eieren leggen ruw richting slachthuis getransporteerd worden om daar op gruwelijke wijze gedood te worden. Als de kippen door Red een Legkip gered worden zijn ze vaak angstig, gedeeltelijk kaal en rafelig en zijn hun kammen en lellen zichtbaar bleek door het gebrek aan zonlicht. Maar zodra deze kippen eindelijk de ruimte krijgen en kunnen scharrelen in zand of gras stoppen ze met het pikgedrag waardoor ze kaal werden. Het is iedere keer weer prachtig om te zien hoe zij eindelijk hun natuurlijke gedrag gaan vertonen en van bange dieren langzaam veranderen in spontane, tamme en karaktervolle huisdieren. Onder het keuzemenu ‘Kippen die nu gelukkig zijn’ op de website www.redeenlegkip.nl vertellen adoptanten enthousiast over deze ervaringen, zie deze pagina.

 

Geredde legkip Sofie zoekt liefdevol thuis op Dierendag

3 oktober 2013

Sofie Dit is Sofie. Zij is pas 16 maanden oud en heeft al een erg zwaar leven achter de rug. Met vele duizenden andere kippen dicht op elkaar zat Sofie opgesloten in een schuur en heeft in een jaar tijd 320 eieren moeten produceren. Als dank voor deze enorme prestatie zou zij in de nacht van 3 op 4 oktober ruw gevangen worden, in een krat gedouwd en op een vrachtwagen geladen worden om naar het slachthuis in België te worden vervoerd. De kans dat ze tijdens dit vervoer veel pijn zou lijden door kneuzingen of een gebroken poot is groot. In het slachthuis zou zij terwijl zij de angstschreeuwen van haar zusters om haar heen hoort, aan haar poten opgehangen worden en omgekeerd hangend gruwelijk aan haar einde komen. Eenmaal dood en kaalgeplukt zou zij later naar Afrika verscheept worden als vrijwel waardeloze soepkip.

Gelukkig voor Sofie hoeft zij dit allemaal niet mee te maken. Zij is gered van de slacht en zit nu veilig met 24 van haar zusters in onze opvang in Naarden en zoekt op dierendag een liefdevol thuis. Mensen die belangstelling hebben om Sofie en een paar van haar zusters te adopteren kunnen als zij aan de plaatsingsvoorwaarden voldoen zich aanmelden via onze website of op 4 oktober persoonlijk kennis komen maken met Sofie en haar zusters in het Vogelhospitaal Naarden. Pers en adoptanten zijn daar van harte welkom van 10.00 uur tot 15.00 uur (adres: Burg. J. Visserlaan 1, Naarden). Niet alleen in Naarden, maar ook in de andere opvangen van Red een Legkip in Ochten (Gelderland), Soest (Utrecht), Wezuperbrug (Drenthe), Twijzelerheide (Friesland) en Lanaken (België zitten geredde legkippen te wachten om geadopteerd te worden door dierenvrienden waarbij ze in de tuin naar hartenlust rond kunnen scharrelen en oud mogen worden.

Omdat ieder gered kippenleven er één is...
Red een Legkip heeft in de ruim 2 jaar van haar bestaan 2560 kippen gered van de slacht. Zij is zich ervan bewust dat de door haar geredde kippen uiteindelijk geluksvogels zijn en druppels op de gloeiende plaat. Desondanks betekent ieder gered kippenleven er één en laat Red een Legkip door dit initiatief ook zien hoe verschrikkelijk deze dieren in de industrie te lijden hebben gehad.

Sofie Door het redden van deze dieren opent Red een Legkip een stukje van de gesloten deuren van de kippenindustrie en komt het voor de consument dichterbij door deze dieren een nieuw leven te gunnen. Met industrie bedoelt Red een Legkip de hele sector waarin de kippen in grote getale gehuisvest worden, veel moeten produceren in korte tijd en als dank daarvoor ruw worden gevangen, vervoerd en gruwelijk geslacht. Dit geldt zowel voor kooikippen, scharrelkippen, vrije-uitloopkippen als de biologische kippen. Uit ervaring moet Red een Legkip helaas constateren dat een deel van de vrije-uitloopkippen en de biologische kippen niet eens buiten komen omdat ze in te grote getale gehouden worden en de omgeving buiten niet kipvriendelijk gemaakt is.

Als de kippen door Red een Legkip gered worden zijn ze er vaak slecht aan toe en zien er niet uit. Maar zodra deze kippen eindelijk de ruimte krijgen en kunnen scharrelen in zand of gras stoppen ze met het pikgedrag. Het is iedere keer weer prachtig om te zien hoe zij eindelijk hun natuurlijke gedrag gaan vertonen en van bange dieren langzaam veranderen in spontane, tamme en karaktervolle huisdieren.


Honderden geredde legkipjes zoeken goed huis met Pasen

29 maart 2013

Honderden legkippen die onlangs door Red een Legkip uit de industrie gered zijn van de slacht zijn nog op zoek naar een goed huis bij adoptanten met een tuin waarin ze nog een lang leven mogen rondscharrelen. Ook tijdens de paasdagen kunnen belangstellenden zich aanmelden om een van de slacht geredde jonge legkip een goed leven te bieden in de tuin.

In de anderhalf jaar dat het initiatief Red een Legkip is gestart zijn al ruim 1600 kippen gered van de slacht en hebben eindelijk het leven gekregen waar ze recht op hebben. Red een Legkip heeft op dit moment zes opvangen, waaronder o.a. een in Friesland (Twijzelerheide), Gelderland (Ochten), Drenthe (Wezuperbrug) en in België vlakbij Maastricht (Lanaken), waar de kippen liefdevol en belangeloos opgevangen worden voordat ze herplaatst worden.

Kippen zijn de dieren die in de grootste getale hun leven in de dierenindustrie moeten slijten. Red een Legkip is zich ervan bewust dat de door haar geredde kippen uiteindelijk geluksvogels zijn en druppels op de gloeiende plaat. Desondanks betekent dat ieder gered kippenleven er één is! De kippen die Red een Legkip van de slacht redt zijn pas rond de 17 maanden oud wanneer ze door de huidige industrie economisch zijn afgeschreven en als bijna waardeloos afval richting slachthuis getransporteerd worden. Dit gebeurt omdat de productie en de kwaliteit van de eieren iets achter uit gaat. Een legkip heeft dan zo'n 300 eieren gelegd in een jaar tijd. En dan te bedenken dat deze kippen wel minimaal 10 jaar oud zouden kunnen worden...

Als de kippen door Red een Legkip gered worden zijn ze vaak angstig, gedeeltelijk kaal en rafelig en zijn hun kammen en lellen zichtbaar bleek door het gebrek aan zonlicht. Maar zodra deze kippen eindelijk de ruimte krijgen en kunnen scharrelen in zand of gras stoppen ze met het pikgedrag waardoor ze kaal werden. Door het redden van deze dieren zien adoptanten van dichtbij wat vrijheid, ruimte, daglicht en aandacht doen met een kip. Het is iedere keer weer prachtig om te zien hoe de geredde kippen eindelijk hun natuurlijke gedrag gaan vertonen en van bange dieren langzaam veranderen in spontane, tamme en karaktervolle huisdieren.

 

Geredde kale scharrellegkippen krijgen winterjasjes kado

4 februari 2013

Dierenvrienden uit heel het land en zelfs uit België zijn na een oproep op Facebook fanatiek aan het naaien geslagen om fleecejasjes voor de kale kippen te maken die door Red een Legkip onlangs van de slacht gered zijn uit een scharrelschuur. Deze jasjes, ook wel vanwege de gezondheidsnoodzaak "medical coats" genoemd, moeten de kippen zolang er nog geen nieuwe veren zijn aangegroeid beschermen tegen de koude. Dankzij de inzet van dierenliefhebbers lopen in de opvangen in Naarden, Ochten en Twijzelerheide de kaalste kippen nu met een jasje rond.

Deze scharrelkippen zijn zo kaal geworden omdat zij zichzelf en elkaar kaal pikten vanwege de erbarmelijke omstandigheden waaronder ze gehouden werden. Met duizenden opeengepakt zaten ze voor de eierenproductie in een schuur opgesloten en konden zich daardoor niet natuurlijk gedragen en zich niet voor elkaar verschuilen. In de tijdelijke opvangen stopt het gestoorde pikgedrag gelijk omdat de geredde kippen daar eindelijk de ruimte krijgen en kunnen scharrelen in zand of gras.

Deze geredde kale legkippen zoeken nog een mooie tuin waar ze in mogen rond scharrelen en oud worden. Mensen kunnen zich voor adoptie aanmelden via het aanmeldingsformulier

Kippen zijn in de dierenindustrie de meest mishandelde dieren. Stichting Red een Legkip is zich ervan bewust dat de door haar geredde kippen uiteindelijk geluksvogels zijn en "druppels op de gloeiende plaat". Desondanks betekent dat ieder gered kippenleven er één is! De kippen die Red een Legkip van de slacht redt zijn gemiddeld pas rond de 17 maanden oud wanneer ze door de huidige industrie economisch zijn afgeschreven en als bijna waardeloos afval richting slachthuis getransporteerd worden. Door het ruwe vangen en transport lopen veel kippen breuken op waardoor ze ook nog eens intens lijden voordat ze op gruwelijke wijze geslacht worden. En dan te bedenken dat deze kippen wel minimaal 10 jaar oud zouden kunnen worden....

Als de kippen door Red een Legkip gered worden zijn ze vaak angstig, gedeeltelijk of helemaal kaal en zijn hun kammen en lellen zichtbaar bleek door het gebrek aan zonlicht. Door het redden van deze dieren zien adoptanten van dichtbij wat vrijheid, ruimte, daglicht en aandacht doen met een kip. Het laat de consument de gevolgen zien van de omstandigheden waaronder de miljoenen legkippen moeten leven in de industrie. Het is iedere keer weer prachtig om te zien hoe de geredde kippen eindelijk hun natuurlijke gedrag gaan vertonen en van bange dieren langzaam veranderen in spontane, tamme en karaktervolle huisdieren.

De jasjes zijn alleen bedoeld voor de echt kale kippen om ze te beschermen tegen de koude in de winter. Zodra het weer zachter wordt moeten de jasjes uit, zodat de nieuwe veren beter kunnen groeien en niet beschadigen. Andere aandachtspunten i.v.m. de jasjes zijn om de kippen niet met natte jasjes te laten rondlopen want dan krijgen ze het alleen nog maar kouder. Ook mag een kip met een fleecejasje aan nooit onder de warmtelamp gezet worden i.v.m. het risico op verbranding van de fleecestof.


Deze kerst geen kip op je bord, maar een kip in de tuin!

10 december 2012
De opvangen van Red een Legkip in Naarden en Twijzelerheide en een adoptant in Hellevoetsluis houden op zaterdag 22 december a.s. van 12.00 tot 16.00 uur een open dag, onder het motto
"Deze kerst geen kip op je bord, maar een kip in de tuin!"

Red een Legkip nodigt iedereen uit om daar in gezellige kerstsfeer vreedzaam tussen de geredde legkippen een glaasje warme glühwein of chocomel te komen drinken en om de lekkere kipstukjes van de vegetarische slager te proeven, als alternatief voor de kip of kalkoen op het kerstmenu. De gasten krijgen daarbij de kans om op een bijzondere manier kennis te maken met deze van de slacht geredde legkippen die ter adoptie in de opvangen verblijven. Zij kunnen hierdoor ervaren wat een leuke en intelligente dieren kippen zijn.

Wil je de kerstposter voor jezelf downloaden, dan kan dat » hier (pdf file) Of klik op de afbeelding hiernaast.

Voor verspreiding om op te hangen in etalages etc. kunnen de posters ook besteld worden via redeenlegkip@hotmail.com
Geef dan duidelijk aan hoeveel je wilt ophangen/plakken en je naam en adres. De posters zijn gratis, maar omdat we geheel non profit zijn zou het fijn zijn als je wilt bijdragen in de verzendkosten.

Adressen voor de open dag:

  • Naarden:
    Vogelhospitaal, Burg. J. Visserlaan 1
  • Twijzelerheide:
    Ikewei 4
  • Hellevoetsluis:
    Dorpsstraat 43A

Geredde kip Rosa krijgt pin in gebroken heupbeen

4 juni 2012
Rosa is één van de 158 kippen die door Red een Legkip onlangs gered is van de slacht. Ze zat 14 maanden lang voor de productie van 300 eieren gevangen in een verrijkte kooi. Bij de opvang van Red een Legkip aangekomen was Rosa meer dood dan levend en niet in staat om op haar poten te staan. De volgende dag is zij samen met kip Maaike, die net als Rosa ook niet op haar poten kon staan, naar de vogeldierenartsen van Dierenkliniek IJburglaan gebracht.

Maaike bleek een zwaar gekneusd ellebooggewricht te hebben en komt er na verwachting met rust en pijnstilling weer bovenop.

De dierenartsen constateerden bij Rosa een gebroken heupbeen en hadden slechts twee opties: euthanasie of opereren om te kijken of er een pin ingebracht kon worden.

Omdat Rosa niet voor niets door Red een Legkip is gered en net als ieder ander dier recht heeft op eindelijk een mooi en lang leven werd er gekozen voor de operatie. De dierenartsen van Dierenkliniek IJburglaan in Amsterdam zijn belangeloos twee uur lang bezig geweest met de operatie; ze rekenden alleen de materiaalkosten.

Er werd een pin met drie klemmen op Rosa' s heupbeen gezet. Het heupbeen was op drie plekken gebroken. Rosa is een taaie dame want ze overleefde de lange narcose en, weer warm geworden door de warmtelamp, at zij de volgende dag al weer haar eerste hapjes.

Waarschijnlijk is Rosa de eerste kip die ooit een pin heeft gekregen voor een gebroken heupbeen. Heel veel rust en een liefdevolle verzorging moeten er nu voor zorgen dat het heupbeen geneest zodat ze in de toekomst eindelijk voor het eerst echt kan gaan scharrelen.

In de verrijkte kooi waar Rosa in gevangen zat had ze nauwelijks meer ruimte dan in de verboden legbatterij. Jaarlijks zitten er in Nederland nog altijd 1,7 miljoen kippen gevangen in deze kooien. Een vergeten groep dieren, omdat bijna iedereen door het verbod op de legbatterij nu denkt dat er geen kip meer in een kooi zit.

Voor Red een Legkip verdienen alle legkippen net zoals andere dieren een mooi en lang leven waarin zij zich natuurlijk kunnen gedragen. Geen dier verdient het om zo uitgebuit te worden en als dank voor het produceren van 300 eieren als waardeloze dingen ruw gevangen en getransporteerd te worden voor een enkele reis richting slachthuis, waar deze dieren een gruwelijke dood wacht.

In de korte tijd dat Red een Legkip bestaat (in september 2011 werden de eerste kippen gered) heeft zij al 832 uitgebuite kippen kunnen redden van de slacht en kunnen herplaatsen bij adoptanten. Inmiddels zijn er acht tijdelijke opvangplekken, zes in Nederland en twee in België, waar de kippen eerst aansterken voordat ze geadopteerd worden. De inmiddels geadopteerde kippen wonen bij mensen die deze kippen een warm hart toedragen. De kippen mogen daar eindelijk kip zijn; mogen in de tuin rondscharrelen, zandbaden nemen, in de zon liggen en oud worden.


Duizendste geredde legkip krijgt goed huis op Dierendag

3 oktober 2012
Initiatief Red een Legkip een succes!
Slechts een jaar nadat de eerste legkippen door Red een Legkip werden gered van de slacht zal op Dierendag 4 oktober om 12.00 uur bij de opvang in Twijzelerheide (Friesland) de duizendste geredde legkip overhandigd worden aan een adoptant. Deze duizendste geredde kip gaat samen met drie van haar zusters wonen in de mooie grote tuin in Emmen van de familie De Graaf, waar ze naar hartelust tot aan haar dood mag scharrelen.
Om dit te vieren worden de geredde legkippen getrakteerd op een speciale kippentaart.

Inmiddels heeft Red een Legkip, een jaar nadat de eerste legkippen gered werden, zeven opvangplekken, waarvan ook één in België, waar de kippen naar toe gebracht worden om aan te sterken voordat ze geadopteerd worden.
Adoptanten vanuit het hele land en uit België rijden vaak urenlang om deze door de industrie uitgebuite legkippen eindelijk een mooi leven te geven bij hen in de tuin.

Iedereen die voor Red een Legkip werkt, zowel de medewerkster van de administratie, als de mensen die de kippen vrijkopen en vervoeren, als de opvangen die de kippen verzorgen, doen dit geheel belangeloos.

Kippen zijn in de dierenindustrie de meest mishandelde dieren. Zo wordt er iedere seconde in ons land voor het produceren van legkippen een kuikenhaantje vergast of versnipperd. 44, 5 miljoen legkippen, waaronder tot 2021 nog altijd 1, 7 miljoen kippen in kooien, leven in ons land onder erbarmelijke omstandigheden. Zij kunnen zich letterlijk niet als kip gedragen en zitten massaal opeengepakt opgesloten. Het merendeel komt nooit buiten, kan niet lekker scharrelen, laat staan een zandbad of een zonnebad nemen. Doordat deze industriekippen zich niet natuurlijk kunnen gedragen en zich niet voor elkaar kunnen verschuilen pikken zij zichzelf en elkaar kaal. Dit alles vindt plaats achter gesloten deuren.

Omdat ieder gered kippenleven er één is...
Red een Legkip is zich ervan bewust dat de door haar geredde kippen uiteindelijk geluksvogels zijn en een druppel op de gloeiende plaat. Desondanks betekent dat ieder gered kippenleven er één is!

De kippen die Red een Legkip van de slacht redt zijn pas rond de 17 maanden oud wanneer ze door de huidige industrie economisch zijn afgeschreven en als bijna waardeloos afval richting slachthuis getransporteerd worden. Door het ruwe vangen en transport lopen veel kippen breuken op waardoor ze ook nog eens intens lijden voordat ze op gruwelijke wijze geslacht worden. En dan te bedenken dat deze kippen wel 10 jaar oud zouden kunnen worden...

Als de kippen door Red een Legkip gered worden zijn ze vaak angstig, gedeeltelijk kaal en rafelig, en zijn hun kammen en lellen zichtbaar bleek door het gebrek aan zonlicht. Maar zodra deze kippen eindelijk de ruimte krijgen en kunnen scharrelen in zand of gras stoppen ze met het pikgedrag waardoor ze kaal werden. Door het redden van deze dieren zien adoptanten van dichtbij wat vrijheid, ruimte, daglicht en aandacht kan doen met een kip. Het laat de consument van dichtbij de gevolgen zien van de omstandigheden waaronder de kip moet leven in de industrie. Het is iedere keer weer prachtig om te zien hoe de geredde kippen eindelijk hun natuurlijke gedrag gaan vertonen en van bange dieren langzaam veranderen in spontane, tamme en karaktervolle huisdieren.

 

Koffietijd en PiepVandaag springen samen met Red een Legkip in de bres voor de legkippen

april 2012
500ste geredde legbatterijkip met Pasen geadopteerd

Op maandag 9 april, tweede Paasdag, kwamen in het tv-programma Koffietijd adoptanten een dertigtal van de slacht geredde legbatterijkippen ophalen. De adoptanten hebben gereageerd op een eerdere oproep in Koffietijd om met Pasen legkippen een beter leven te geven. De actie is een samenwerking van dierenbelangenorganisaties Red een Legkip en PiepVandaag.

De speciale paasuitzending van Koffietijd werd live uitgezonden op RTL4. Daarin was te zien hoe presentatrice Loretta Schrijver samen met Karen Soeters (oprichtster PiepVandaag) en Sandra van de Werd (oprichtster Red een Legkip) de geredde legkippen overhandigden aan de adoptanten.

Ook werd de 500ste geredde legbatterijkip, die in de korte tijd dat het initiatief Red een Legkip van start is gegaan, in Koffietijd aan een adoptant overhandigd. Deze kippen hebben opgesloten in kooien 17 maanden lang ruim 300 eieren moeten leggen op draadgaas, zonder de mogelijkheid gehad te hebben om zich natuurlijk te uiten. Hierdoor pikten ze zichzelf en andere kippen kaal. Niet alleen de mensen maar ook deze kippen zullen daarom tijdens het programma Koffietijd een welverdiend paasontbijtje voorgezet krijgen.

» Heb je de uitzending gemist? Klik hier.

Begin september 2011 werden de eerste industriekippen door de vrijwilligers van Red een Legkip gered van de slacht, door ze voor dezelfde prijs als die de boer van het slachthuis zou krijgen op te kopen. Al snel bleken veel mensen deze kippen uit de kippenindustrie, die anders geëindigd zouden zijn in het slachthuis als vrijwel waardeloze soepkip, alsnog een goed leven te willen geven.

Inmiddels is het aantal opvangen waar de dieren tijdelijk verblijven om aan te sterken voordat ze geadopteerd mogen worden, gegroeid van één opvang naar zes, waaronder één in België.

Iedereen die voor Red een Legkip werkt, inclusief de medewerker van de administratie, de mensen die de kippen vrijkopen en vervoeren en de mensen bij de opvangen die de kippen verzorgen, doet dit geheel belangeloos. Het adoptiebedrag van € 7,50 per kip gaat in zijn geheel naar de onkosten van vervoer, slachtprijs per kip, voeding, aansterkende middelen en medicijnen die nodig zijn in de opvang. Red een Legkip is inmiddels bezig met verdere uitbreiding in België.

De herkomst van paaseieren
Kippen zijn in de dierenindustrie de meest mishandelde dieren. Zo wordt er in ons land iedere seconde een kuikenhaantje vergast of versnipperd voor het produceren van legkippen.
44,5 miljoen legkippen, waaronder tot 2021 toch nog altijd 1,7 miljoen kippen in kooien, leven in ons land onder erbarmelijke omstandigheden. Zij kunnen zich letterlijk niet als kip gedragen en zitten massaal opeengepakt opgesloten. Het merendeel komt nooit buiten, kan niet lekker scharrelen, laat staan een zandbad of een zonnebad nemen. Doordat deze industriekippen zich niet natuurlijk kunnen gedragen en zich niet voor elkaar kunnen verschuilen pikken zij zichzelf en elkaar kaal. Dit alles vindt plaats achter gesloten deuren.

Omdat ieder gered kippenleven er één is..
Red een Legkip is zich ervan bewust dat de door haar geredde kippen uiteindelijk geluksvogels zijn, en het aantal is "een druppel op de gloeiende plaat". Desondanks betekent ieder gered kippenleven er één, en laat Red een Legkip door dit initiatief ook zien hoe verschrikkelijk deze dieren te lijden hebben gehad. Door aandacht te besteden aan het redden van deze dieren, en ze een nieuw leven te gunnen, opent Red een Legkip een stukje van de gesloten deuren van de kippenindustrie en komt het voor de consument dichterbij. De kippen die Red een Legkip van de slacht redt zijn pas rond de 17 maanden oud wanneer ze als dank voor het vele eieren leggen ruw richting slachthuis getransporteerd worden om daar op gruwelijke wijze gedood te worden.
Deze kippen hadden wel 10 jaar oud kunnen worden.

Als ze door Red een Legkip gered worden zijn ze er vaak slecht aan toe en zien ze er niet uit. Maar zodra deze kippen eindelijk de ruimte krijgen en kunnen scharrelen in zand of gras stoppen ze met het pikgedrag. Het is iedere keer weer prachtig om te zien hoe zij eindelijk hun natuurlijke gedrag gaan vertonen en van bange dieren langzaam veranderen in spontane, tamme en karaktervolle huisdieren. Op onze pagina » "Kippen die nu gelukkig zijn" vertellen adoptanten enthousiast over deze ervaringen.


Pechvogels werden op dierendag toch nog geluksvogels

oktober 2011
Marianne Thieme overhandigt legbatterijkippen aan adoptanten

Op dierendag 4 oktober gingen de legbatterijkippen die door Red een Legkip zijn gered van de slacht, eindelijk het leven krijgen waar ze recht op hebben. Marianne Thieme van Partij voor de Dieren heeft een aantal van de geredde kippen in de tijdelijke opvangplek in Soest overhandigd aan hun adoptanten.

Deze zichtbaar gehavende kippen zaten twee jaar lang opgesloten in kleine kooien met draadgazen bodems. Het was hun taak om eieren te leggen. De mensen die de kippen adopteren hebben zich daarvoor aangemeld via de website www.redeenlegkip.nl. Zij komen van heinde en ver om in hun eigen tuin deze pechvogels alsnog een goed en lang leven te geven. Hierdoor kunnen deze uitgebuite dieren, wiens ellendige leven anders wreed zou zijn beëindigd als soepkip in het slachthuis, eindelijk als echte kippen gaan leven.

» Bekijk enkele foto's


Wat doet Red een Legkip
Wanneer legkippen, omdat ze minder eieren gaan leggen, naar de slacht gaan om als soepkip te eindigen, biedt Red een Legkip de pluimveehouder voor hetzelfde bedrag dat hij anders krijgt voor de slacht voor een aantal kippen een alternatief. Het aantal kippen dat Red een Legkip vrijkoopt is afhankelijk van het aantal adoptieaanmeldingen dat ze via haar website www.redeenlegkip.nl binnen krijgt.

De geredde kippen worden altijd eerst naar een opvang gebracht om bij te komen en om indien nodig daar medisch behandeld te worden. Wanneer de kippen er aan toe zijn om naar hun nieuwe huis te gaan krijgen de adoptanten, die van te voren hebben aangegeven de kippen een goed en lang leven te willen geven, de uitnodiging om hun adoptiekippen daar af te halen. Kippen die nooit als kip hebben mogen leven omdat ze hun hele leven nog geen daglicht hebben gezien, niet konden scharrelen, zich niet konden terugtrekken en zich op draadgaas moesten zien te handhaven, krijgen door dit nieuwe initiatief eindelijk de kans om te voelen hoe het is om als een echte kip te leven in vrijheid. Red een Legkip is een initiatief van stichting Comité Dierennoodhulp, dat enkel werkt met vrijwilligers die met liefde hun tijd en energie steken in het werken aan een mooi lang leven voor o.a. deze kippen. Schrijfster en kunstenares Charlotte Mutsaers is ambassadeur van Red een Legkip.


Miljoenen legkippen lijden een ellendig leven
Al wordt weliswaar in 2012 in Nederland de legbatterij verboden, in de verrijkte kooi en de koloniehuisvesting die dan nog wel jarenlang wordt toegestaan is een kip niet veel beter af. De dieren krijgen daarin slechts een heel klein beetje meer ruimte. Nog altijd zitten ze opgesloten in een kooi met een draadgazen bodem en kunnen ze niet hun belangrijkste levensbehoefte vervullen: scharrelen. Frustratie en onderlinge irritatie veroorzaken pikgedrag en zelfs levend kannibalisme. Ook in de overige huisvestingssystemen van bedrijfsmatig gehouden legkippen (o.a. scharrelkippen, vrije uitloopkippen en biologische kippen) hebben de dieren vaak geen leuk en zeker geen lang leven. Onderling pikgedrag en kannibalisme vinden helaas ook daar plaats omdat de kippen te dicht op elkaar zitten, zich vervelen en zich als het nodig is niet of nauwelijks kunnen verschuilen.

 

 

   

 

 Valid XHTML 1.0 Transitional