Wat kun jij doen?

  • Eet geen eieren of producten waar eieren in verwerkt zijn.
  • Als je toch eieren wilt blijven eten zorg dan dat je geen eieren en/of producten waarin eieren zijn verwerkt koopt die afkomstig zijn uit de bio-industrie.
  • Probeer ook je familie en vrienden er van te overtuigen alleen nog maar biologische eieren te kopen.
  • Controleer de informatie op de verpakking, veel producten bevatten "verborgen" ei/eiwit!
  • Stem met je portemonnaie!
    De grote vraag van consumenten naar goedkope eieren en de druk van supermarkten dwingen boeren hun kosten te verlagen, wat ten koste gaat van het welzijn van de kippen. Kortom, de kippen betalen de prijs.

Hoe kun je zien of je wel echt vrije uitloop eieren koopt?

Alle Europese consumptie-eieren zijn sinds 1 januari 2004 voorzien van een unieke code (label) waar de herkomst van het ei snel uit kan worden gelezen. Komt het uit de legbatterij, de scharrel (met uitloop) of uit de biologische sector? De code geeft uitsluitsel en is zodoende een nuttig hulpmiddel voor consumenten.

De invoering van de eicode is onderdeel van een omvangrijk pakket Europese maatregelen die kwaliteit en veiligheid van voedsel 'van boer tot bord' garanderen. Daarmee is een eind gemaakt aan de periode dat eieren een volstrekt anoniem en daardoor moeilijk controleerbaar product waren.

In het verleden konden fabrikanten van legbatterijeieren de consument om de tuin leiden door hun verpakking zo 'diervriendelijk' uit te voeren, dat het publiek ze voor scharreleieren aanzag.
Sinds 1 januari 2004 kan die truc niet meer. Vanaf die datum moeten in de EU alle consumptie-eieren een stempel dragen dat aangeeft uit welk systeem ze afkomstig zijn.

Codering eieren
Er zijn vier categorieën.
Het voortraject met het kuikensexen waardoor de haantjes vergast of versnippert worden, het verblijf van de hennenkuikens 16 weken lang in het opfokbedrijf en het natraject wanneer de legkippen nadat ze 12 tot 14 maanden eieren gelegd hebben ruw gevangen en getransporteerd worden om op gruwelijke wijze geslacht te worden is bij alle codes helaas hetzelfde.

1. Code 0, biologische eieren (met EKO-keurmerk)
De kippen hebben als ruimte maximaal zes kippen per m² staloppervlakte. Ze hebben strooisel, een legnest en een zitstok. De kippen kunnen de hele dag naar buiten op een groene wei waar ze minimaal 4 m² per dier hebben. Verwijderen van de snavelpunt is verboden.

2. Code 1, scharreleieren met vrije uitloop
Kippen hebben als ruimte maximaal negen kippen per m² staloppervlakte. Ze hebben strooisel, een legnest en een zitstok. De kippen kunnen de hele dag naar buiten (maar groot deel van de kippen komt nooit buiten doordat er teveel kippen zitten in de schuur en ze daar langs moeten), en hebben daar minimaal 4 m² per dier. Verwijderen van de snavelpunt mag hier wel.

3. Code 2, scharreleieren
De kippen hebben als ruimte maximaal negen kippen per m² staloppervlakte. Ook hebben ze strooisel, een legnest en een zitstok. De kippen kunnen niet naar buiten, in het volièresysteem kunnen ze wel op verschillende hoogteniveaus verblijven. Verwijderen van de snavelpunt is toegestaan.
In 2010 is er een nieuw soort legsysteem geïntroduceerd: het Rondeel-ei. Deze kippen komen wel buiten, mogen hun snavel houden en hebben veel meer leefruimte dan scharrelkippen. Het leven van deze kippen is een stuk beter dan dat van de scharrelkip en de vrije uitloopkip. Maar omdat de leefomstandigheden niet aan de Europese technische eisen voldoen voor vrije-uitloopeieren, krijgen deze eieren slechts eicode 2.

4. Code 3, kooi-eieren
Hier zitten de hennen in kooien waar geen of nauwelijks mogelijkheden zijn voor basisbehoeften als scharrelen, stofbaden en het gebruik van een legnest of zitstok. Alle kooikippen zitten nu in verrijkte kooien of koloniehuisvesting.
In een verrijkte kooi heeft iedere hen anderhalf A4'tje leefruimte. Ze kan haar vleugels niet strekken. Er is een zitstokje, een plastic grasmatje met wat strooisel en een plastic flap die als legnest dient. Deze voorzieningen zijn echter zo minimaal dat de kippen er nauwelijks gebruik van kunnen maken. Er zijn namelijk geen concrete afspraken gemaakt over de grootte van het matje en de zitstok of de hoeveelheid strooisel. Er zijn verrijkte kooien met kleine groepen (10-12), middelgrote groepen (15-30) en grote groepen (30-60) hennen, maar voor de ruimte per hen maakt dat niets uit. Sinds 2008 mogen er geen verrijkte kooien meer gebouwd worden, maar bedrijven die toen al met verrijkte kooien werkten, mogen dat blijven doen tot 2021.
Na 2021 mogen kooikippen alleen nog in koloniehuisvesting gehouden worden. Hierbij is de kooi vijf centimeter hoger dan een verrijkte kooi, er zitten minimaal dertig dieren per kooi en er zijn twee zitstokken op verschillende hoogtes. De strooiselmat en het legnest zijn groter. Een hen heeft negentien procent meer ruimte dan in een verrijkte kooi, maar dat is nog steeds minder dan twee A4'tjes.

5. Importeieren uit landen van buiten de EU
De eieren moeten gestempeld worden in het land van herkomst. Voldoen deze eieren niet aan de eisen die de EU aan de huisvesting stelt, dan moet dat ook in het stempel vermeld worden. Op de verpakking komt dan een tekst die aangeeft dat het houderijsysteem onbekend is.

Uitleg stempelcode
De stempelcode is als volgt opgebouwd:
         0 NL 12345
In deze code betekent de 0 dat het een biologisch ei is, de NL dat het uit Nederland komt en de vijf cijfers daarachter verwijzen naar de pluimveehouder waar het ei vandaan komt. Deze uitleg vind je in principe ook op (de binnenkant van) de verpakking.

 

   

 

 Valid XHTML 1.0 Transitional