Voorwaarden voor plaatsing

Om het welzijn van de door werkgroep "Red een legkip" vrijgekochte legkippen te waarborgen, stellen wij eisen aan de adoptieadressen waar de kippen naar toe gaan. De kippen mogen alleen geadopteerd worden door mensen die bereid zijn om aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Je dient je er vooraf voldoende van te vergewissen dat het houden van kippen geen onoverkomelijke problemen met de buren geeft (waardoor de kippen weer weg moeten).
 • De kippen moeten voldoende ruimte krijgen en een vrije uitloop ¹ hebben.
  Voor adoptie van twee kippen hanteren wij twee bij drie meter (zes vierkante meter) als minimale maat voor een ren en tevens dient deze deels overdekt te zijn i.v.m. de weersomstandigheden. Dit is echt onze minimummaat: hoe meer ruimte hoe fijner dat voor de kippen is. We hopen daarom dat mensen grotere rennen bouwen voor onze geredde legkippen. De kippenrennen die je in de tuincentra kunt kopen zijn veel te klein (indien je nooit eerder kippen hebt gehad kunnen wij je adviseren). De bodem in de ren dient van aarde, zand of gras te zijn. Is je ren niet groter dan bovenstaande minimale maat dan dient je ren verrijkt te worden. Dit kan door te zorgen voor diverse schuilplekken waar ze op en onder kunnen zitten, een zitstok, een deel waar ze een zandbad kunnen nemen en bijvoorbeeld een strobaal in de ren te doen waar ze op kunnen scharrelen en zitten. De kippenrennen die je in de tuincentra kunt kopen zijn veel te klein (indien je nooit eerder kippen hebt gehad kunnen wij je adviseren).
 • De kippen dienen een nachthok te hebben waar ze op stok kunnen.
 • De kippen dienen een goede verzorging te krijgen.
 • Wij plaatsen geen kip alleen (kippen zijn groepsdieren).
 • Er mag niet met de legkippen gefokt ² worden; dat betekent dat eieren van deze kippen niet uitgebroed mogen worden.
 • De kippen moeten de mogelijkheid hebben om te kunnen scharrelen en een zandbad te nemen.
 • De kippen moeten elkaar uit de weg kunnen gaan; ze moeten daarom schuil- en/of vluchtmogelijkheden hebben zodat ze elkaar niet verwonden met hun snavels.
 • De kippen moeten beschermd worden tegen roofdieren (vossen, ratten, loslopende honden).
 • Je moet bereid zijn om met een zieke kip naar de dierenarts te gaan.
 • Regelmatig dient het kippenhok te worden schoongemaakt.
 • Iedere dag dienen de kippen voldoende vers drinkwater te krijgen.
 • Dagelijks dienen de kippen voldoende graan, groente en grit te krijgen.
 • Men dient zich ervan bewust te zijn dat kippen door hun gescharrel met hun voeten de tuin omwoelen waardoor de tuin er niet netjes uit zal gaan zien.
¹ Een diervriendelijke manier van kippen houden verlangt een vrije uitloop, zodat de dieren buiten kunnen scharrelen. Voor adoptie van twee kippen hanteren wij 2 bij 3 meter (6 vierkante meter) als minimale maat voor een ren en tevens dient de ren deels overdekt te zijn. Voor vijf geredde kippen is de minimale maat 10 vierkante meter (ook deels overdekt). Dit is echt onze minimummaat: hoe meer ruimte hoe fijner dat voor de kippen is. We hopen daarom dat mensen grotere rennen bouwen voor onze geredde legkippen. Is je ren niet groter dan bovenstaande minimale maat dan dient je ren verrijkt te worden. Dit kan door te zorgen voor diverse schuilplekken waar ze op en onder kunnen zitten, een zitstok, een deel waar ze een zandbad kunnen nemen en bijvoorbeeld een strobaal in de ren te doen waar ze op kunnen scharrelen en zitten. Zeker als reeds aanwezige kippen er een paar nieuwe bewoners bij gaan krijgen is voldoende ruimte om elkaar uit de weg te gaan, of een mogelijkheid een stukje van de ren af te scheiden met gaas, noodzakelijk. Omdat kippen oorspronkelijk bosdieren zijn is het fijn als er in de ren ook struiken of bomen zijn die beschutting kunnen bieden. Let dan wel op dat de struiken of heesters niet giftig zijn. Taxus, Buxus en Hedera (klimop) zijn bijvoorbeeld giftig voor kippen. Planten die bijvoorbeeld wel goed kunnen zijn rozemarijn en Skimmia. Deze planten blijven ook groen in de winter. De ren moet op zand, gras of aarde staan en niet op steen. De kippen moeten namelijk kunnen scharrelen en een zandbad en zonnebad kunnen nemen. Ook mag de ren niet geheel in de schaduw staat omdat de kippen moeten kunnen genieten van het zonnebaden. De ren moet uit de wind staan en deels overdekt zijn zodat de kippen bij regen en sneeuw droog kunnen zitten. De standaard kippenrennen met nachthok die je in de winkel of via internet kunt kopen zijn meestal veel te klein. Maar als de ren uitgebreid wordt kunnen ze wel als een mooie basis dienen.

² Wij zijn tegen het uitbroeden van eieren omdat wij willen dat er zoveel mogelijk legkippen gered worden van de slacht. Bovendien zijn de haantjes die uit de eieren komen vaak niet gewenst waardoor het dikwijls slecht afloopt met deze dieren. Aan dit laatste willen wij onder geen beding meewerken!

Wij staan niet toe dat:

 • Men de kippen niet wil houden totdat ze een natuurlijke dood zijn gestorven.
 • De kippen naar kinderen onder de 18 jaar oud gaan, tenzij ze worden gehouden op het terrein van hun ouders en met toestemming van de ouders.
 • De kippen naar mensen gaan die gewoon een goedkope kip willen hebben.
 • De kippen gebruikt worden voor de slacht.

Per vrijgekochte legkip betaal je voor de adoptie € 7,50. Dit bedrag wordt bewust door ons gevraagd om tegen te gaan dat mensen met slechte bedoelingen een goedkope kip nemen. Dit adoptiegeld wordt geheel gebruikt als bijdrage voor het vrijkopen, het vervoer en de verzorgingskosten die we in de opvang hebben waar de kippen als eerste terecht komen om aan te sterken.

Na het verzenden van het aanmeldingsformulier en betaling op rekening Triodos Bank
NL32 TRIO 0254 7275 73 (BIC: TRIONL2U), ten name van Red een Legkip, ontvang je de officiële adoptieovereenkomst van ons per e-mail.

In principe zitten er altijd geredde legkippen in een van onze opvangen die wachten op een goed huis. Of je samen met de adoptieovereenkomst ook gelijk een ophaalbericht krijgt is afhankelijk van of de kippen al voldoende zijn aangesterkt in de opvang om herplaatst te worden.

Ook kan het voorkomen dat er door media-aandacht zich veel mensen in één keer hebben aangemeld voor adoptie waardoor er een wachttijd van enkele weken kan ontstaan. Wij proberen hoe dan ook voor een goede doorstroom te zorgen. Zodra er kippen in de opvang zitten die voldoende aangesterkt zijn krijg je een ophaalbericht waarin staat waar jij met je adoptieovereenkomst je kippen kunt ophalen.

Geadopteerde kippen blijven 'eigendom' van werkgroep "Red een legkip". Controle bij adoptanten vindt steekproefsgewijs plaats. Mocht bij controle blijken dat de geadopteerde legkippen niet goed worden verzorgd, dan is de controleur gerechtigd de kippen terug te nemen voor herplaatsing.

 

   

 

 Valid XHTML 1.0 Transitional