Contact

Neem gerust contact met ons op bij vragen of opmerkingen. Dat kan via onderstaand formulier of door ons te mailen via welkom@redeenlegkip.nl. Bellen kan via 06 40709218. Je kunt bij ons niet terecht als je van je haan af wilt!

Je aanmelden voor het adopteren van een aantal kippen kan direct via dit formulier.

Red een Legkip heeft geen betaalde krachten in dienst, en werkt alleen met vrijwilligers. Zij steken met veel liefde hun tijd en energie in het mogelijk maken van een mooie oude dag voor deze kippen. Wil je ons steunen, maak dan je gift over op iban NL32 TRIO 0254 7275 73 (BIC: TRIONL2U) ten name van Red een Legkip. Iedere gift gaat voor honderd procent naar het vrijkopen, de opvang, de verzorging en de dierenartskosten van deze kippen.