Help mee!

Natuurlijk hopen we vooral dat je een aantal geredde legkippen wilt adopteren. Maar als je daar niet de ruimte of mogelijkheid toe hebt, om welke reden dan ook, kun je ons ook op andere manieren helpen.

 • Adopteer een kip op afstand: kippen die voor lange tijd en soms definitief in de opvang moeten blijven, omdat er medisch teveel met ze aan de hand is.
 • Vertel het verhaal van de legkippen verder, maak mensen om je heen bewust van de achtergrond van de eieren die ze eten.
 • Eet geen industrie-eieren of producten waar deze in verwerkt zitten. Let er daarbij op dat veel producten ‘verborgen’ ei of eiwit bevatten.
 • Als je toch eieren wilt blijven eten, zorg dan dat je in ieder geval geen eieren en/of producten waarin eieren zijn verwerkt met code 1, 2 of 3 koopt. Let er op dat de code 0 op het ei staat, deze eieren komen van de relatief minst slechte manier van huisvesting van de kippen. Wees je er wel van bewust dat het voortraject met het kuikenseksen, waarbij de haantjes vergast of versnippert worden, het verblijf van de hennenkuikens 16 weken lang in het opfokbedrijf en het natraject wanneer de legkippen nadat ze 12 tot 14 maanden eieren gelegd hebben ruw gevangen en getransporteerd worden om op gruwelijke wijze geslacht te worden, bij alle codes helaas hetzelfde is. Dus ook bij code 0. Je kunt daarom beter je eieren halen bij iemand die wat geredde kippen geadopteerd heeft.
 • Hang onze poster op bij natuurwinkels, dierenartspraktijken, dierenwinkels en andere winkels, of verspreid onze folder (meer informatie hieronder).
 • Gebruik je netwerk en social media om Red een Legkip onder de aandacht te brengen.
 • Houd een spreekbeurt over Red een Legkip.
 • Doneer zodat wij ons werk kunnen blijven doen.

Mensen bewust maken

Wil jij ons helpen om mensen bewust te maken over het leven van een legkip in de industrie? En er zo ook voor zorgen dat er meer kippen door ons kunnen worden gered? Vraag dan bij dierenartsen bij jou in de buurt of je een stapeltje informatiefolders mag neer leggen in de wachtkamer. Mogelijk ken je nog andere geschikte plekken. Stuur een mail naar Red een Legkip samen met je adresgegevens en waar je stapeltjes folders wil neerleggen en wij sturen het aantal folders dat je vraagt naar je toe. Een bijdrage in de verzendkosten is zeer welkom!

steun ons kippen

Daarnaast zoeken we:

 • Vrijwilligers voor onze stichting, onder andere om te helpen met het transport.
 • Opvangplekken voor de net geredde kippen, mensen die de ruimte en de tijd hebben om de kippen op te vangen en goed te verzorgen.
 • Opvangplekken voor gedumpte hanen.
 • Dierenartsen die onze geredde kippen belangeloos willen helpen.

We horen het heel graag als jij hierin iets voor ons kunt betekenen. Neem gerust contact met ons op!

Steun ons

Red een Legkip heeft geen betaalde krachten in dienst, en werkt alleen met vrijwilligers. Zij steken met veel liefde hun tijd en energie in het mogelijk maken van een mooie oude dag voor deze kippen. Wil je ons steunen, maak dan je een gift over op iban NL32 TRIO 0254 7275 73 (BIC: TRIONL2U) ten name van Red een Legkip. Iedere gift gaat voor honderd procent naar het vrijkopen, de opvang, de verzorging en de dierenartskosten van deze kippen.

ons kip, maar niet om op te eten

ANBI status

Red een Legkip is een initiatief van stichting Comité Dierennoodhulp. De Belastingdienst heeft stichting Comité Dierennoodhulp met als vestigingsplaats Den Haag aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, zijn of haar gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht.

Periodiek belastingvrij doneren

Je kunt de geredde legkippen extra helpen, zonder dat het jou meer kost. Als je kiest voor een schriftelijke schenkingsovereenkomst, zijn je giften aan Red een Legkip volledig fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van je inkomen betaalt de Belastingdienst een derde tot de helft terug. Nog nooit was je belastingaangifte zó diervriendelijk!

Voorwaarden:

 • Je legt je voor een periode van minimaal 5 jaar vast als donateur.
 • Er geldt geen minimum voor het donatiebedrag.
 • De overeenkomst vervalt automatisch bij overlijden.
 • Tussenkomst van een notaris is sinds 1 januari 2014 niet meer nodig.
 • Er zijn geen kosten aan verbonden.

Zo werkt het:

 • Download de schenkingsovereenkomst en print deze uit.
 • Zet bij punt 1 in de overeenkomst bij de naam van de instelling waar je een gift aan wilt doen de naam Stichting Comité Dierennoodhulp met daarachter tussen haakjes Red een Legkip.
 • Vul de overeenkomst in en stuur dit document na ondertekening en met paraaf op iedere bladzijde in een gesloten envelop op aan Red een Legkip, Postbus 94724, 1090 GS Amsterdam.
 • Machtig jouw bank om het ingevulde bedrag op de rekening van Red een Legkip te storten. Red een Legkip kan dat namelijk niet regelen.
 • Je ontvangt een door ons ondertekend exemplaar retour. Bewaar de overeenkomst bij je administratie en voer de jaardonatie op bij je belastingaangifte.

Als je vragen hebt neem dan gerust contact met ons op.