Privacyverklaring

Red een Legkip, onderdeel van Stichting Comité Dierennoodhulp, verwerkt je persoonsgegevens op een veilige en transparante manier. De hiervoor verantwoordelijke persoon binnen onze organisatie is te bereiken via welkom@redeenlegkip.nl. Hieronder lees je wat wij van jouw gegevens opslaan, hoe, waarom en hoelang we dat doen en wat hierin jouw rechten zijn.

We verzamelen de volgende persoonlijke gegevens van je, maar alleen na jouw toestemming. Je hebt het recht om deze toestemming ten allen tijde weer in te trekken.

Als je contact met ons opneemt, verwerken we deze gegevens:

  • Naam
  • Email
  • IP adres

Als je kippen bij ons adopteert, verwerken we daarbij ook deze gegevens:

  • Adres
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer

Je bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken, tenzij je de keuze maakt om contact met ons op te nemen, om welke reden dan ook, of kippen bij ons te adopteren.

Deze gegevens worden door ons gebruikt voor het onderhouden van het contact en bewaard gedurende de tijd dat er contact is met ons of zolang je adoptie-kippen hebt. Je gegevens zijn zichtbaar voor medewerkers van Red een Legkip.

We delen je gegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het is jouw recht om te vragen om inzage in deze gegevens, evenals dat het je recht is om ons te vragen je gegevens te corrigeren of helemaal te verwijderen.

Daarnaast slaat onze website cookies op op jouw computer. Deze cookies zijn nodig om onze website te laten functioneren. Onze website wordt gehost door Miix via een beveiligde verbinding. Dat laatste betekent dat anderen de door jouw gegeven informatie niet kunnen onderscheppen.

Mocht je klachten hebben over onze werkwijze, dan kun je bezwaar maken bij ons. Laat ons weten wat je daarin anders wilt. Mochten we er samen niet uitkomen, dan mag je altijd naar de rechter gaan. Meer informatie hierover vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.