Verschil met ‘Adopteer een kip’

Wat is het verschil tussen ‘Red een legkip’ en ‘Adopteer een kip’?

Wij hebben niets van doen met Adopteer een kip. De doelstellingen van ons beiden zijn heel verschillend. Adopteer een kip is bedoeld om de verkoop van biologische eieren te stimuleren. Je adopteert een kip voor de periode dat een kip in een biologisch bedrijf eieren legt. Als dank daarvoor kun je regelmatig een doosje eieren halen bij een natuurwinkel.

Helaas betekent dit niet dat de kip langer leeft. Zodra de eierproductie na ruim een jaar wat afneemt worden ook de bij die organisatie geadopteerde kippen, als dank voor het leggen van hun eieren, ruw aan hun poten gevangen en in kratten gestopt. Ook zij eindigen, net zoals scharrelkippen, kooikippen of vrije uitloopkippen, als soepkippen in het slachthuis. Ook de hanen die hier geadopteerd kunnen worden gaan als ze pas anderhalf jaar oud zijn naar de slacht.

Wij willen dat kippen leven tot ze een natuurlijke dood sterven, en dat leven door kunnen brengen in vrijheid, als een echte kip. Jij kunt daarbij helpen!