Dagboek van Winnie, een gered vleeskuiken, deel 6

Winnie’s stalgenootjes zijn allemaal gedood. Ze zijn vlak nadat Winnie gered is, ruw gevangen, in kratten gepropt en naar het slachthuis gebracht per vrachtwagen. De stal is schoongemaakt en zit nu weer vol met nieuwe kuikens die in snel tempo worden vetgemest. Zes weken gaan snel. Nog maar een paar weken en ook deze nieuwe kuikens eindigen gruwelijk.

De ouderdieren zijn de meest misbruikte en vergeten groep dieren in de industrie. Ze lijden altijd honger en dorst in een omgeving waar eten hun enige afleiding is. | Foto: Ongehoord

Maar Winnie’s ouders leven nog. We hebben de hulp van het tv-programma Spoorloos niet nodig, want dierenbeschermingsorganisatie Ongehoord heeft ze reeds opgespoord. Zij fotografeerden en filmden achter de gesloten deuren in de stal waar Winnie’s ouders leven. De beelden zijn schokkend en triest, maar je moet ze wel zien. Want de zeven en half miljoen ouderdieren van de vleeskuikens zijn de meest misbruikte, meest doodgezwegen en vergeten groep dieren. Ze lijden altijd dorst en honger terwijl ze moeten leven onder weerzinwekkende omstandigheden met duizenden op elkaar gepakt in een stal waar zij zich niet natuurlijk kunnen gedragen. Waarin ze daardoor niets te doen hebben, behalve eten en drinken. En juist dat wordt hen in grote mate onthouden.

Verzwakt

De honger zorgt voor veel frustratie en afwijkend gedrag zoals hevig pikken en extra dorst. Een groot deel van de dieren raakt uiteindelijk dermate verzwakt dat zij pootproblemen krijgt. En dat enkel om zich voort te planten. De ouderdieren krijgen te weinig eten en drinken omdat ze anders minder vruchtbaar zijn, een lagere legproductie hebben en veel te snel dood gaan. Als ze onbeperkt eten worden ze te zwaar en krijgen last van benauwdheid, buikwaterzucht, borstblaren, hart-, circulatie- en pootproblemen.

In deze industrietak leven de hennen en hanen samen, maar dat is doordat zij zich niet natuurlijk kunnen gedragen geen pretje. In ‘dierenconcentratiekampen’ worden ze gedwongen tot seks. | Foto: Ongehoord

Chronische stress

In deze industrietak leven de hennen en hanen samen. Maar dat is geen pretje. Om erge verwondingen bij de hennen te voorkomen zijn de sporen en achterste tenen van de ouderhanen weggebrand toen ze nog een kuiken waren. Een behandeling die erg pijnlijk en stressvol is. Door de onnatuurlijke leefomstandigheden vertonen de hanen geen baltsgedrag en hebben de hennen daardoor geen interesse in hen. Dat leidt tot ruwe en pijnlijke verkrachtingen, ook omdat de hanen zo zwaar zijn. Hierdoor lijden de hennen chronische stress, lopen ze verwondingen op en hebben ze veel angst te verduren. Winnie is dus niet bepaald uit liefde geboren. Haar ouders worden in ‘dierenconcentratiekampen’ gedwongen tot voortplanting.

Door de ruwe en pijnlijke verkrachtingen door de zware hanen lijden de hennen aan chronische stress en angst. | Foto: Ongehoord

Meedogenloos

Onderzoek heeft aangetoond dat kippen intelligente dieren zijn die zich zorgen kunnen maken over de toekomst. Ook dat nog. Want nog maar een paar maanden en dan zijn de 17 maanden van hongerlijden en leven in deze hel bij Winnie’s moeder en vader om. Dan wordt de horror compleet en worden ook zij samen met hun vele stalgenoten ruw en zonder mededogen gevangen en in kratten gepropt. Gewond met gebroken poten en kneuzingen worden ze vervoerd naar het slachthuis. Na uren wachten opeen gepropt samen met soortgenoten eindigt hun leven met pijn en angst in het slachthuis aan de slachtlijn. Hun lijken worden verwerkt tot soep en snacks.

En er komt geen tribunaal, geen rechtszaak, geen tuchtcollege tegen hen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Niemand die de overheid, de boeren, de slachters, de supermarkten en de consumenten aan klaagt voor deze ernstige dierenmishandeling en moord. Terwijl in de Wet Dieren toch duidelijk in artikel 2.1 lid 1 staat omschreven dat het verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen. En bij lid 6 van artikel 2.1 staat dat een ieder een hulpbehoevend dier de nodige zorg dient te verlenen. In artikel 2.2 van de Wet dieren staat bij lid 8 dat het houders van dieren verboden is hun dieren de nodige zorg te onthouden.

Schaamteloos

Door dieren opzettelijk honger en dorst te laten lijden wordt de wet met voeten getreden. Desondanks eet de gemiddelde Nederlander schaamteloos 22 kilo kippenvlees per jaar. En houdt de overheid deze mistoestanden bewust in stand omdat zij geld vele malen belangrijker vindt dan het voorkomen van heel veel dierenleed.

Bekijk in de onderstaande video hoe de ouders van Winnie moeten leven (schokkende beelden):