Schransen

Als ik de eieren verzamel komt Zonderling vaak met een scheef, vragend kopje poolshoogte nemen. Wat zou ze denken: Dief? Ook gij, Brutus?!

Eric Epping

Bij deze een beloofde update met wat foto’s van de dames bij ontvangst en hoe ze er nu bij lopen: geen kaal achterwerk meer, dieprode kammetjes en een mooi roomwit verenpak.

Ik betwijfelde of ze het alle 4 wel zouden redden. Eén van de dieren heeft lange tijd ‘bol’ gezeten voor zover ze de veren daartoe had, maar toch heeft ook zij het gehaald. Het is wel de ‘zonderling’ van het stel, het zijn zogezegd 3 + 1 kippen. Zonderling blijft maar dooreten als de andere al verzadigd lijken, loopt vaak alleen te scharrelen, maar is ook het meest aanhankelijk.

De eerste, vrijwel ongevederde tijd hebben ze op de grond in het stro geslapen, tegen en bovenop elkaar. Zodra het kon, met uiterste krachtsinspanning bij gebrek aan spieren en veren, kropen ze op een kluitje op de hoogste stok in het nachthok. Inmiddels hokken ze niet meer angstvallig samen maar zitten ze in alle rust tussen haan en kalkoenen op stok. Als er al een schermutseling is, dan is het tussen de kipjes onderling, maar alleen tijdens het eten en steevast van korte duur.

Al gauw heb ik het eerste ei mogen ontvangen. Daarna bleef het enige tijd ei-stil. Ik dacht dat ze hun energie gebruikten om op krachten te komen. Tot ik in het struweel naast ons erf 5 legnesten aantrof, elk met wel 20 eieren. Wanstaltig grote eieren voor zulke kleine kippen, wat een aanslag op die kleine lijfjes! Het schransen heeft zo zijn reden. Ze leggen nu ‘netjes’ in de daartoe bestemde legkasten. En veel. Je kunt je nauwelijks voorstellen dat kippen bij een dergelijke productiviteit al afgeschreven zijn voor de commerciële leg.

Als ik de eieren verzamel komt Zonderling vaak met een scheef, vragend kopje poolshoogte nemen. Wat zou ze denken: Dief? Ook gij, Brutus?! Maar ze blijft vriendelijk en aanhankelijk, dus ik hoop dat het onze relatie niet in de weg komt te staan.

Het teveel aan eieren delen we met andere ‘fipronihilisten’ uit de kennissenkring.

We zijn erg blij met ze en hopen dat dit wederkerig is! Ze hebben in ieder geval een mooi seizoen van het ‘volle kippen-leven’ kunnen genieten, inclusief de diensten van de haan. Dat er nog vele seizoenen mogen volgen.